Astronomiczny biznes

Astronomicky biznis

Tlačiť

Turistický ruch je veľmi špecifickou oblasťou hospodárstva. Riadi sa trochu inými pravidlami než iné oblasti. Ponuka a produkty v cestovnom ruchu sú totiž úzko späté s ročnými obdobiami, regiónom a miestom, v ktorom sú ponúkané, záležia tiež od ľudí, ktorí ich pripravujú alebo využívajú - prevádzkovateľov aj ich návštevníkov. Ponuka musí byť zrealizovaná v mieste, kde bola vytvorená, nedá sa ju nikam exportovať. Nedá sa okopírovať, pretože každé miesto, aj turistický produkt s ním spojený, sú jedinečné.

Dobrá turistická ponuka sa odvíja už od momentu, kedy klient plánuje cestu, zameriava sa na celý jej priebeh a končí sa peknými spomienkami. Musí byť výnimočná a neopakovateľná. Turisti totiž čoraz viac upúšťajú od masovej turistiky a žiadajú netypické ponuky spojené s poznávaním prírody, aktívnu turistiku alebo poznávacie zájazdy. Čiže preferujú tzv. zážitkovú turistiku.

Spomedzi mnohých nápadov na nové, inovatívne turistické produkty chceme navrhnúť produkty spojené s pozorovaním oblohy. Tak tej hviezdnej, v noci - s planétami, Mesiacom a meteormi, ako aj tej dennej - iba s jednou hviezdou, ale tým viac dôležitou a zaujímavou: Slnkom.

V oblasti Karpát môžu byť turistické produkty spojené s astronómiou doplnením už existujúcej ponuky, opierajúc sa pri tom hlavne o prírodnú turistiku. Môže sa tiež stať samostatným produktom cestovného ruchu pre čoraz širšiu skupinu záujemcov o astronómiu.

Karpatské nebo je totiž jedným z najkrajších v Európe. Z dôvodu slabšieho rozvoja priemyslu a malú zaľudnenosť je ešte plné hviezd. Hviezd, na ktoré si už nespomínajú obyvatelia veľkých európskych miest. Hviezd, s ktorými je európska kultúra aj akosi spätá a po ktorých podvedome túžia jej obyvatelia ...

Na WEB-strankach chceme ukázať, ako možno z fascinácie oblohou, hviezdami a vesmírom vytvoriť v Karpatoch zaujímavú ponuku pre turistov.

 


Navigácia: Úvod >> Podnikanie s astronómiou

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk