Turistický veľtrh GLOB 2012 Katowice

Tlačiť

V dňoch 30.03 – 1.04.2012 sa v Katowicach uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu GLOB 2012. Na výstave bol prezentovaný projekt  Karpatské Nebo a turistické produkty spojené s astronómiou. Účasť na výstave koordinoval  partner PP7 – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krosne. Na výstave sa zúčastnili aj predstavitelia ďaľších partnerov: VP, PP2, PP3, PP6 a PP8.

Projekt  a turistické produkty boli prezentované nielen vo výstavnom stánku. V sobotu na hlavnej scéne vo výstavnej hale prehovoril koordinátor projektu R. Bury. Prezentoval výsledky projektu Karpatské nebo v oblasti turistiky - turistické produkty spojené s astronómiou a možnosti astronómie v oblasti doplnenia ponuky podnikateľov v cestovnom ruchu. Prezentáciu zhliadlo niekoľko desiatok osôb. Prezentácia niektorých natoľko zaujala, že neskôr ešte navštívili náš stánok, aby získali viac informácií.  

Odhadujeme, že náš stánok  navštívilo niekoľko tisíc osôb. Boli to individuálni návštevníci, ako aj podnikatelia, ktorí majú záujem zahrnúť astronómiu do svojej turistickej ponuky. Osobitne nás teší záujem organizátorov výletov, workshopov a zájazdov pre deti a mládež. Nadviazali sme osobné kontakty s podnikateľmi, čo dúfame poslúži zvýšeniu turistickej atraktivity regiónu poľsko - slovenského pohraničia.

Medzi návštevníkov stánku sme distribuovali letáky špeciálne pripravené na výstavu a tiež brožúru "Astronomický biznis", v ktorej sú podrobne opísané možnosti zvýšenia turistickej atraktivity daného miesta pomocou zavedenia atrakcií spojených s astronómiou. Takmer každý z návštevníkov bol obdarovaný malým upomienkovým predmetom, ktorý poslúži pri hľadaní internetovej stránky www. astrokarpaty.net. V stánku sme tiež organizovali rôzne konkurzy a kvízy. Odmenou boli voľné vstupenky do astronomických observatórií.

Teraz očakávame, aký bude mať propagácia turistických produktov spojených s astronómiou efekt.

Fotogaléria

 

Navigácia: Úvod >> Turistický veľtrh GLOB 2012 Katowice

                        banner2_sk_rev                   logo_bottom                     banner1a_sk